Logo  

 

 


 
 

Wat is Jungiaans Analytische Therapie

"Alleen wie bij zijn eigen zelf is gekomen, kan de ander werkelijk ontmoeten" Martin Buber

 

Voor wie?

De analytische therapie is geschikt voor iedereen die in een dialoog met een therapeut een zoektocht wil starten naar de kern van zijn of haar bestaan en zijn of haar innerlijk wil onderzoeken. Samen start je een zoektocht naar wie je werkelijk bent en wat je werkelijk wilt in je leven. Het is dus heel geschikt voor zingevingsvragen of wanneer bepaalde problemen met mensen of situaties telkens weer terugkomen.

Contraïndicaties zijn een acute psychotische stoornis en/of ernstige verslavingsproblematiek.

De Therapeut

Een analytisch therapeut is iemand die de vijf jarige opleiding voor Analytische Therapie heeft gevolgd binnen de studierichting Jungiaans Analytische Therapie. De analytisch therapeut is een professional die zowel theoretisch als praktisch is opgeleid. Hij of zij weet veel van analytische psychologie, psychiatrie en psychotherapie en heeft zelf een leeranalyse gedaan bij een erkende analytisch therapeut. Een analytisch therapeut heeft dus niet alleen theoretische kennis maar ook ervaringskennis.

De analytisch therapeut maakt gebruik van verschillende psychotherapeutische technieken uit uiteenlopende scholen. Door analyse van datgene wat zich aandient uit het onbewuste worden verschillende ervaringen geïntegreerd in het heden van een persoon. Er komt zicht op vragen en conflicten die achter concrete klachten liggen. Op bepaalde momenten in de therapie maakt de analytisch therapeut gebruik van cognitieve en of gedragsmatige technieken, op andere momenten juist meer van inzichtgevende technieken.

Om het onbewuste in beeld te brengen maak ik o.a. gebruik van hypnose. In therapie is hypnose bedoeld om je te laten concentreren op je gevoelens en ervaringen en zodoende contact te leggen met wat er onbewust speelt. Hypnose tovert geen symptomen weg, maar het helpt je om bewust te worden van je onbewuste drijfveren en gedrag. Vormen van hypnose zijn ook imaginatie, visualisatie en regressie. Andere technieken die ik toepas zijn: gesprekstherapie, droomanalyse, opstellingen, creatieve uitingsvormen (tekeningen, dramatherapie etc.). Zo ontstaat een brede therapievorm waarin cognitieve en inzichtgevende technieken elkaar afwisselen. In de dialoog met de therapeut kunnen de vragen en conflicten achter de klachten helder worden.

          

Hoe lang?

Analytische therapie kan ingrijpend zijn. Het is een therapievorm gebaseerd op dieptepsychologie. Dit betekent dat in dialoog met de therapeut de diepte wordt opgezocht door bijvoorbeeld te werken met beelden uit dromen, tekeningen, fantasieën, actieve imaginatie of hypnose. Het is van te voren moeilijk aan te geven hoe lang een analytische therapie gaat duren. Veel mensen hebben na 5 tot 10 afspraken voldoende inzicht en eigen kracht gevonden om zonder therapie verder te kunnen met hun levensproces. Anderen voelen een innerlijke drang om langer in dialoog met een therapeut een ontdekkingstocht te maken naar hun ware zelf. Geen mens is hetzelfde dus ook de therapie niet. De mens met zijn innerlijke subjectieve belevingswereld staat immers centraal. Daarnaast speelt "de ontmoeting" tussen therapeut en client een grote rol.

 


 

 
 
Cirkel